RSS

Sprawozdanie na stopień nauczyciela dyplomowanego

indywidualnie portal


Temat: Cd. katastrofa smoleńska
Ja skomentuję Staszka apel o dekapitację nauczycieli ze względów politycznych: Do bani ale własny rozum ciasny, bo nie pamięta wół jak cielęciem był.
Pardonsik Józefie, początkowo przypisałem Tobie te zapędy stalinowskie.
Pani Hall działa w interesie szkół prywatnych bo ministrem się bywa a wraca się do środowiska i warto coś dla niego zrobić.

Żałosne... Historia zatacza krąg. Polski nauczyciel chyba historyk powołuje sie na autorytet dotowanego przez rzad sasiedniego mocarstwwa Moskowskijskiego Komsomolca, żeby dokopać własnemu krajowi.
I jak tu nie popierać ministra oświaty Hall, która obiecuje rozstać się częścią nauczycieli, z Kartą Nauczyciela w szczególności a pozostałych pogonić do prawdziwej a nie udawanej roboty, w takim wymiarze w jakim pracują inni ludzie w tym kraju.

Udawaną pracę to wymyślają w ministerstwach i kuratoriach, te wszystkie sprawozdania,statystyki których nikt nie potrafi zinterpretować ani wyciągnąć wniosków. To nie nauczyciele wymyślili teczki awansu na dyplomowanego, tylko w ministerialni biurokraci. W założeniu stopnie awansu miały służyć temu aby nieliczni zarabiali na pokaz więcej a reszcie można było płacić na poziomie niewykwalifikowanego robotnika. I kiedy młodzi nauczyciele zaczęli zarabiać pensję niewiele odbiegającą od pensji sprzątaczki wtedy zaczęto blokować podwyżki dyplomowanym bo system padł i zabrakło. 18 godzin pensum to był postulat Solidarności w 81 roku, wprowadzone do karty nauczyciela w styczniu 82, zaczeło działać od wrzesnia 83.
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=14217Temat: Plan rozwoju zawodowego sprawozdanie procedury programy
" />Materiały dla ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, propozycje sprawozdań, programy, poszerzenia działań szkoły. Zapraszam na http://83.15.153.174/lopata/Awanszawod_strwyjsc.htm
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=468


Temat: Pierwsza strona sprawozdania
" />Czyż na wszystko musi być wzór?
Możesz sobie zrobić strone tytułową, na której napiszesz np.:

">Sprawozdanie z PRZ nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Bernardetty Pitulińskiej. Staż od - do.
Szkoła taka i taka w Końskiej Wólce ul. Pastwistkowa 71 a.


lub


">Sprawozdanie z PRZ Eugeniusza Głąba - nauczyciela mianowanego/ kontraktowego/ stażysty ( co tam pasuje)
Staż od - do
Szkoła Podstawoawa w Buraczance Dolnej
ul.Kwiatowa 10"


albo co tam innego sobie wymyślisz.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6189


Temat: jak sie pisze analizę do pkt. 1, 2 i 3 na dyplomowanego?
" />Zobacz link http://www.cen.edu.pl/awans.htm. (CEN - KOSZALIN)
Wybierz "Propozycja dukumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego" i tam masz przykładową analizę oraz sprawozdanie.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6319


Temat: pierwsze strony w teczce
" />1.Moja strona tytułowa
2.Wniosek
3.Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.(ksero oczywiście potwierdzone)
4.Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć),
b)dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
c)dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d)uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.
5.Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycie umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego czyli opis i analiza &8.2.itd

Ja tak składam, moja koleżanka w lipcu też tak miała
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10935


Temat: język obcy jako warunek dyplomowania???
" />Zdaje się, że jestem po prostu mało inteligentna, ale poniższy zapis wywołał burzę i lekką histerię w mojej szkole.
Napisałam do Was, Literkowicze, żeby się utwierdzić w przekonaniu, że język jest jednym z wymogów.

Oto fragment tekstu ze strony Kuratorium, dotyczący niezbędnych dokumentów:

8. Dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego, przedstawiona w formie:
a) opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego , ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego;
b) sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 cytowanego wyżej rozporządzenia, oraz uzyskanych efektów;
c) dyplomów lub świadectw potwierdzających znajomość języka obcego
w rozumieniu rozporządzenia o kwalifikacjach;
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5653


Temat: Problem z przedłużeniem stażu.
" />Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź
W sprawozdaniu do Kuratorium mam datę rzeczywistego ukończenia czyli 25. 08. 05 staż się skończył z dniem 24.08.05
W sprawozdaniu do kuratorium tylko wspomniałam o analizie przypadków.

Mam jednak na drugiej stronie sprawozdania takie zdanie:
"Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2002 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy"
Mam wątpliwości czy tak powinnam to sformułować...
Czy dopisać że został wydłużony czy tak zostawić?
Z góry dziękuję za odpowiedź.


We wniosku też jest takie zdanie
"Staż odbyłam w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy w trybie art. 9c ust.1 p.2) Karty Nauczyciela. "
Czy tak powinno brzmieć? Confused
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8919


Temat: Kochani odpowiedzcie proszę -teczka - informatyka
" />Jestem na etampie pisania teczki w ramach moich starań w ramach awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W sprawozdaniu ze stażu ująłem takie pozycje, jak warsztaty informatyczne dla nauczycieli, oraz przeprowadzenie kursów obsługi komputera dla nauczycieli. Rozumiem, że jeżeli dyrektor szkoły mi to sprawozdanie zaakceptuje to nie muszę przedstawiać żadnych dowodów realizacji tych zadań w formie załącznikówdo teczki. Chodzi mi teraz o to czy w teczce mogę/powinienem w opisie i analizie zrealizowanych zadań umieścić program - tematykę zarówno przeprowadzonych kursów i warsztatów. Pytam dla tego, że pracy, czasyu i wysiłku poświęciłem bardzo dużo na te zadania, ateraz przy opisie to tak naprawdę można by to byo zawrzeć dosłownie w kilku zdaniach. dizękuję Paweł
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6171


Temat: Sprawozdanie z 3 lat pracy- pomocy!!!!
" />Witam!!!!
Jak napisać sprawozdanie dyrektora starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie z uwzględnieniem wynikówm mierzenia jakości w pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły. Jaka ma być kolejność tego sprawozdania ??? czy istnieje jakiś plan??
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5598


Temat: Awans dyrektora z rocznym stażem
" />przepisy stanowią:
"6. Ścieżka awansu dla nauczycieli nieodbywających stażu (art. 9e ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela)

a) dyrektor szkoły może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (bądź po upływie 3 lat - w przypadku posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora), jeżeli:

posiada nieprzerwany okres pracy na stanowisku dyrektora wynoszący co najmniej 3 lata (bądź co najmniej 2 lata - jeżeli posiada co najmniej stopień naukowy doktora);
legitymuje się wyróżniającą oceną pracy"
Z tego wynika, że twój awans się wydłuży (o dwa lata). Dyrektor nie pisze planu rozwoju ani sprawozdania z jego realizacji, bo niby kto by miał mu zatwierdzić plan, przyjąć sprawozdanie i napisać ocenę ? Sam sobie ?
Dyrektor składa sprawozdanie z trzech lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie.
Nie będziesz mógł spełnić wymogu formalnego, czyli napisać tego sprawozdania z trzech lat, bo dyrektorem jesteś rok. Jako nauczyciel też nie możesz, bo nie ma ci kto przyjąć sprawozdania i napisać oceny.
To tyle z mojego rozumienia przepisów. Moim zdaniem wniosek możesz złożyć dopiero po trzech latach bycia dyrektorem, niestety.
Może któraś LITERKA zetknęła się z takim problemem i będzie miała dla ciebie lepsze wieści.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3459


Temat: ponowny 9 miesięczny staż na mianowanego
" />
">Znajomemu dyrektor nie wystawiła jeszcze oceny za okres stażu na stopien n-la dyplomowanego, bo nie miał teczki.

Nie ocenia przecież teczki, nauczyciel ma złożyć sprawozdanie, nie teczkę. A jeśli dyrketor oczekiwał załączników, to trzeba je było przygotować dla dyra.


">Na piśmie zażądała pewnych wyjaśnień, bo nie wiedziala o kilku jego działaniach.

Niech przedstawi więc nauczyciel jakieś poświadczenia danych działań


">Oraz powiedziała, że będzie musiał przedłużyć staż. A oceny nadal nie ma, (i nie wiadomi, jaka będzie), bo pojechała na wczasy (jeszcze nie minął termin wystawienia oceny). Powiedzcie, co ma teraz zrobić ten nauczyciel. Czy powinien odpowiedzieć na piśmie i wyjaśnić sprawy co do ktorych miała wątpliwości?

Nie ma czegoś takiego jak przedłużenie stażu, bo dyrektor tak chce. Jeśli będzie negatywna ocena, wówczas może nauczyciel wystąpić o dodatkowy 9miesięczny staż.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9020


Temat: Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego
" />Rewelacje odnośnie wysyłania planu rozwoju zawodowego zostały mi przekazane przez panią wizytator. tez byłam tym faktem zdziwiona, ale ja jako młody dyrektor jeszcze jestem trochę przestraszona ale w końcu nikt nie monopolu na wiedzę i na każdym etapie "zawodowej kariery" należy się dokształcać. Przepraszam za pomyłkę, oczywiście w przypadku nauczyciela mianowanego ubiegającego się o nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej. To chyba jeszcze pozostałość po zaliczonym egzaminie na nauczyciela mianowanego. Jeszcze raz mi potwierdź, że nie muszę odbywać stażu na nauczyciela dyplomowanego jako dyrektor, ani opracowywać i pisać sprawozdania z planu rozwoju zawodowego, ale po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego mogę złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i uzyskać akceptację tej komisji po dokonaniu analizy mojego dorobku zawodowego. Przepraszam, że wprowadzam nowe wątki ale dopiero od krótkiego czasu posługuję się internetem zarówno w szkole jak i w domu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8239


Temat: Program autorski
" />Program własny dotyczy takiego programu, który jest włączany do szkolnego zestawu programów nauczania zgodnie z § 24 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220).

Twój program nie jest takim w świetle powyższego rozporządzenia. Może jednak być programem, o którym mowa w rozporządzeniu o awansie zawodowym i wymaganiach na stopień nauczyciela dyplomowanego czyli w § 8 ust 2 pkt 4 lit. a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Do takiego programu nie jest potrzebna recenzja. Musi byc opracowany i wdrożony oraz musisz z tego napisać sprawozdanie z jego realizacji włacznie z uzyskanymi efektami


Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6106


Temat: zakończenie sprawozdania
" />O to chodziło?:


">Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr XX nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego. Do sprawozdania dołączono dokumenty potwierdzające realizację poszczególnych zagadnień.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6039


Temat: Wykonywanie działań na rzecz....
" />Witam, mam do was pytanie...
Właśnie piszę sprawozdanie z odbytego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W punkcji 4 c planowałam umieścić ukończone studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie. Ostatnio jednak słyszałam że to mogą byc jedynie studia które zostały ukończone w czasie trwania stażu , czyli po mianowaniu. Moja podyplomówkę ukończyłam w roku w którym przystepowałam do mianowania. .... i co z tym fantem ? Proszę o odpowiedż.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5912


Temat: Lekcje otwarte
" />Pełny tytuł brzmi

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH
W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego

za okres stażu od ........ do ..........

W tym sprawozdaniu możesz również przedstawić realizację zadań, których nie przewidziałaś w PRZ, a które wykonałaś podczas tego okresu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5768


Temat: Znowelizowana karta nauczyciela
Widzę, ze mam na forum koleżanki po fachu. Bardzo się cieszę, że nie jestem jedyną osobą, która zrezygnowała z kolejnego stopnia awansu z uwagi na biurokrację, fikcję i ogólną bezsensowność tego pomysłu. Lubię swoją pracę (pracuję w gimnazjum) i wkurza mnie to, że całą mają energię i czas muszę poświęcać na wymyślanie kolejnych planów, projektów, programów i pisanie sprawozdań a nie na nauczanie dzieci, wyszukiwanie nowych metod, ciekawych ćwiczeń i dodatkowych zadań. Na kursy organizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji wgóle nie chodzę. Uważam, że to strata czasu i pieniędzy. Jestem nauczycielem mianowanym i w ubiegły roku szk. , gdy jeszcze mogłam rozpocząć staż na dyplomowanego, poczułam , że wypaliłam się i nie mogę patrzyć na papiery. Ja chcę uczyć dzieci. W tym roku dalej nie zdecydowałam się starać się o następny stopień awansu. Moim osobistym celem życiowym stało się posiadanie DZIECKA i jego wychowanie. Przede mną długa walka, ale rodzina jest dla mnie najważniejsza. Poza tym, gdy już uda mi się w trakcie tych 3 kolejnych lat zajść w ciążę u urodzić dziecko, staż i tak mi przepadnie, więc po co???
A... i podzielam zdanie Misi w kwestii osiągnięć dydaktycznych. Uczyłam w ubiegłym roku klasę OHP. To były bardzo biedne, nieszczęśliwe dzieci, bardzo zaniedbane przez swoich rodziców. Uczę j. niemieckiego. Ich nauczyłam podstawowych zwrotów, słownictwa tematycznie: na budowie, w warsztacie sam., w kuchni., zwrotów : gdzie jest..., ile kosztuje..., potrzebuję... itp. Treści dostosowałam tylko i wyłącznie do ich potrzeb i mżliwości. Muszę wspomnieć, że pasjami odmieniali czasowniki regularne i to dawało im satysfakcję. Czasem trzeba zapomnieć o programach, czasach, stronach i trybach a być dla ucznia tym, kim nie są jego rodzice. Nie mam wyrzutów sumienia, ze wiele lekcji przegadałam z nimi o życiu, bo oni tego potrzebowali, bo mi ufali. A w dzienniku, tematy grały z rozkładem i wszystko było pięknie. Podejrzewam, że wilu nauczycieli tak robiło, ale oczywiście nikt się nie przyzna. To tylko jeden z wielu przykładów... I wiecie co, bardzo bałam się uczyć w OHP a było super. W tym roku zabrali mi OHAp. Bardzo żałuję. Absurdem jest to, ze oni idą normalnym programem gimnazjum i to nic,że 90 % jego założeń jest nie do zrealizowania w takiej klasie. No i oczywiście egzamin gimnazjaly zdają taki jak wszyscy "normalni".
Pozdrawiam pana ministra. A my nauczycielki wszystkich szkół łączmy się!!!!
Źródło: mamo-tato.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=7613


Temat: sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego historia
" />Poszukuję sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego z historii i WOS. Z góry dziękuję.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12028


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
" />Układ dokumentacji na mianowanego ma być zgodny z wymogami rozporzadzenia z dn.1 grudnia 2004 r., a węc:
-wniosek
-dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów
-akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
-zaświadczenie o zatrudnieniu
-zatwierdzony PRZ
-sprawozdanie z PRZ
-ocena dorobku zawodowego
-dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycia umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela mianowanego, jeżeli zadania zrealizowane w czasie stażu - były to zadania spoza PRZ i nieujęte w sprawozdaniu
- może być dołączona inna dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań, lub świadcząca o osiagnieciach zawodowych.

Jeśli chodzi o dokumentację potwierdzającą spełnienie zadań i nabycie umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela mianowanego - tam przypuszalnie była pomyłka na pewno chodzi o dyplomowanego , a nie o kontraktowego.

Teczki są odchudzone i jeśli wszystkie zadania ujęte w PRZ zrealizowałaś- nie musisz dołączać załaczników, załącznikujesz tylko dla dyrektora (jeśli sobie życzy dowodów) i te zadania, które nie wynikały z PRZ.

W teczce zamieszczasz i kopie np. dyplomu lub aktu nadania nauczyciela kontraktowego ( trudno umiećić oryginały) - oczywiście potwierdzone, ale i możesz umieścic oryginały np. zaświadczenia z kursów czy doskonalenia zawodowego. Teczka i tak kiedys do ciebie wroci- można ją po egzamine odebrać. Umieszczasz tylko te poświadczenia, które są dowodem wykonania zadania nieujetego w PRZ.
A świadectw i zaświadczeń nie musisz potwierdzać swym podpisem; inne autorskie dokumenty - jakieś sprawozdanie, można raczej podpisać

Jeszcze raz - to co jest w PRZ i opisane w sprawozdaniu nie wymaga poświadczenia, chyba że masz jakiś ekstra materiał, którym chcesz się pochwalić.
Powodzenia.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765