RSS

sprzęt rolniczy używany Małopolska

indywidualnie portal


Temat: Ograniczenia ruchu na drogach
W związku z wysokimi temperaturami od dziś do odwołania wprowadzane zostały ograniczenia w ruchu na drogach.

W godzinach 11.00 - 22.00 obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Dotyczy on dróg na terenie następujących województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, śląskiego opolskiego i dolnośląskiego.

Od jutra w godz. 11.00 - 22.00 zakaz zacznie dodatkowo obowiązywać na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Zakaz ruchu nie dotyczy autostrad oraz dróg krajowych nr 1, 2, 3, 4, 8 na odcinku Wrocław – Budzisko, 14 na odcinku Stryków – Łowicz, 18, 50 na odcinku Sochaczew – Mińsk Mazowiecki i 68.


Przepisy nie mają zastosowania do pojazdów:

- Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych specjalistycznych służb ochrony chemicznej, radiologicznej oraz przed skażeniami, pogotowia technicznego;
- pracujących na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania;
- pracujących na potrzeby służb technicznych usuwających awarie;
- biorących udział w akcjach ratowniczych;
- biorących udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych;
- przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia;
- przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt;
- pracujących na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
- pracujących na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
- wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
- przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
- przewożących, w związku z organizacją imprez masowych, sprzęt dla ich obsługi;
- przewożących prasę;
- pustych po rozładunku artykułów szybko psujących się oraz skierowanych po załadunek takich towarów;
- przewożących lekarstwa i środki medyczne;
- przewożących ładunki pocztowe;
- pracujących w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego, w odległości do 50 km od siedziby przedsiębiorstwa, pracującego w cyklu ciągłym;
- przewożących, określone w odrębnych przepisach, towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
- uczestniczących w akcjach humanitarnych;
- przeznaczonych do przewozu betonu;
- przeznaczonych do przewozu odpadów komunalnych;
- przewożących towary z wyładunku wagonów ze stacji kolejowych, w promieniu 50 km od stacji kolejowej.

Przepisy nie mają zastosowania do pojazdów w stanie próżnym (bez ładunku).
[motofakty.pl - link]
Źródło: forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=5302